Menu Zavrieť

Vitajte na stránke iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni!

Mesto Banská Bystrica sa v októbri 2020 stalo jednou z 56 samospráv sveta, ktoré sa prihlásili k iniciatíve programu Open Government Partnership Local (OGP Local), teda Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Iniciatíva Partnerstva pre otvorené vládnutie (OGP) patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Spája reformátorov pôsobiacich vo vláde, organizácie občianskej spoločnosti a obyvateľov miest, ktorí spoločne pracujú na tom, aby ich vláda bola zodpovedná, transparentná a pracovala pre ľudí.

K iniciatíve OGP Local sa s Mestom Banská Bystrica pripojili aj dve partnerské neziskové organizácie zastupujúce občiansky sektor – Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania a Dialogue centre, ktoré sa špecializujú na realizáciu participatívnych procesov a dialógu. Úlohou partnerských organizácií bude pomôcť Mestu Banská Bystrica vytvoriť akčný plán otvorenej samosprávy.

Ako uviedol primátor mesta Ján Nosko, „Chceme, aby medzi samosprávou a obyvateľmi vznikla spolupráca, ktorá bude efektívna. Naším cieľom je mesto rozvíjať a takáto komunikácia a súčinnosť by mohla pomôcť pri realizácii rozbehnutých projektov, ktoré často stoja aj pre rozdielne pohľady na vec. Zároveň však vidím priestor na nové inovatívne zmeny či aktivity. To bol dôvod, prečo v auguste 2020 mesto Banská Bystrica zareagovalo na otvorenú výzvu pre samosprávy, v rámci ktorej sme sa mohli zapojiť do iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Nakoľko ide o medzinárodnú iniciatívu, teší ma, že sa nám podarilo úspešne sa zaradiť medzi 56 samospráv z celého sveta, ktoré sú jej súčasťou.“

Hlavné motto projektu pre Banskú Bystricu je „Spoluprácou k otvorenej samospráve“, a preto budú do prípravy, tvorby a realizácie akčného plánu od začiatku zapojení nielen zástupcovia mesta, ale aj aktéri občianskeho sektora a široká verejnosť. Prvá diskusia k tejto téme, ktorou zároveň odštartujeme celý proces, sa uskutočnila online 11. marca 2021. Počas nej boli záujemcom predstavené možnosti zapojenia sa do projektu, a tiež jeho predbežný harmonogram.

Čo je Open Government Partnership (OGP)?

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (OGP) vznikla 20. septembra 2011 vďaka vtedajšiemu prezidentovi USA Barackovi Obamovi a rozšírila sa do celého sveta. Doteraz sa k nej pripojilo 79 členských krajín, vrátane Slovenska, a existuje na národnej i lokálnej úrovni (OGP local). Koordináciou agendy otvoreného vládnutia je poverený Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý rieši aj procesy súvisiace s Iniciatívou pre otvorené vládnutie na národnej úrovni.

Bližšie informácie nájdete aj na facebookovej stránke Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici a v prípade záujmu nás môžete kontaktovať e-mailom na: ogplocalbb@gmail.com.