Menu Zavrieť

Prvé podujatie iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni

Vo štvrtok 11. 3. 2021 sme na Zoome odštartovali iniciatívu Partnerstva pre otvorené vládnutie v Banskej Bystrici. Zúčastneným patrí veľká vďaka!

  • Na úvod sa prihovorili a dôveru so záujmom prejavili p. primátor Ján Nosko, p. viceprimátor Milan Lichý, Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Martin Giertl a koordinátorka pre Otvorené vládnutie na národnej úrovni p. Lucia Lacika.

  • Prihlásilo sa 38 ľudí zo všetkých sektorov. Zúčastnili sa aktivisti, poslanci, úradníci z Mestského úradu, v menšom zastúpení aj podnikatelia, akademici. Chýbali nám zraniteľné skupiny a občania - tí o ktorých nie je počuť, nie je ich vidieť, aj keď sa možno “za záclonou” prizerajú so záujmom...

  • Diskutovali sme na otázku: “Čo by sme potrebovali a čím môžeme prispieť ku kvalitnej spolupráci pri tvorbe akčného plánu?” Z diskusie máme jednoznačný odkaz - v Banskej Bystrici chceme otvorene vládnuť a je tu vôľa aj na strane občianskeho sektora, aj zo strany Mesta otvorené vládnutie rozvíjať. Ale je nutné budovať partnerský vzťah Mesta a občianskeho sektora, zlepšiť vzájomnú komunikáciu, pracovať na priateľskej atmosfére, obojstrannej empatii, rešpekte, vzájomne sa počúvať. Bez toho sa otvorene vládnuť nedá.

  • Účastníkom podujatia sme tiež predstavili vznikajúcu “Platformu partnerstva pre otvorené vládnutie”, na ktorej sa bude odohrávať proces tvorby akčného plánu otvoreného vládnutia. Ak chcete byť v jadre diania, pomáhať nám s dizajnovaním a plánovaním ďalších aktivít, ak chcete tvoriť stratégiu otvoreného vládnutia alebo sa chcete zapojiť do tvorby akčného plánu otvoreného vládnutia akýmkoľvek spôsobom, neváhajte a prihláste sa do platformy vyplneným krátkeho formulára, kde taktiež nájdete všetky informácie ako bude platforma fungovať.

Z podujatia sme pripravili vizuálne spracované zápisy, ktoré nájdete nižšie.
(Text je prevzatý zo stránky Dialogue Centre)

Vizualizovaný zápis z podujatia

Kliknutím na tento odkaz sa vám zobrazí zápis vo formáte PDF.

Grafický zápis si môžete pozrieť aj v aplikácii Miro

Platforma partnerstva pre spoluprácu

Po kliknutí na tento odkaz sa vám otvorí dokument vo formáte PDF

Platformu partnerstva pre spoluprácu si môžete zobraziť aj v aplikácii Miro: