Menu Zavrieť

Mesiac: máj 2021

Porada Jadra+ 19. 5. 2021

Dňa 19. 5. 2021 sa uskutočnilo online stretnutie tímu OGP Local s členmi Jadra+, aby prediskutovali aktuálny stav zberu nápadov a návrhov tém do akčného plánu a navrhli kritériá, podľa ktorých bude neskôr prebiehať výber tém, z ktorých sa stanú záväzky pre akčný plán. K čomu sme dospeli:  – uvedomujeme si, že jednotlivé témy sa vzájomne prelínajú; – musíme oddeliť princípy OGP (spolupráca, komunikácia, transparentnosť a participácia) od tém, ktoré boli navrhnuté do akčného plánu – navrhnuté témy majú pomôcť/vylepšiť/naplniť princípy OGP v našej samospráve (úloha pre Jadro); – rozprávali sme sa o kritériách, ktorými budeme oddelené témy do AP môcť vybrať: a) máme kritéria SMART (podobne postupovalo Česko); b) témy/záväzky v AP by mali byť v súlade s princípmi OGP; c) keď prejdeme rozdelené témy cez SMART kritériá (spravíme prvé “sito”) zistíme, ktoré témy vôbec Mesto môže prijať do AP (teda či to je v kompetencii Mesta alebo nie) Chceli by sme mať aj špecifické kritéria pre náš AP – je preto teraz čas sa nad tým zamyslieť. Ak by vám niečo napadlo dajte nám prosím vedieť. V priebehu budúceho týždňa budeme spracovávať témy a následne sa opäť spojíme a dotiahneme kritériá, ktoré budú potom slúžiť na výber tém pre AP. Videozáznam zo stretnutia nájdete tu: https://drive.google.com/file/d/1nRlfFIZKrNJ1I9wbnsylr-3THVXGvilk/view?usp=sharing

Stretnutie JADRA+

Na stretnutí Jadra+, ktoré sa konalo 5. 5. 2021 online formou v Zoom-e, sme si predstavili témy, ktoré sme doposiaľ mohli identifikovať z našich stretnutí aj z verejných podujatí. Tieto témy prikladáme vizuálne spracované v prílohe. V zápise sú poznámky od vás k týmto témam alebo doplnenia, ktoré budeme spracovávať a dopĺňať aj po verejnom podujatí 13. 5. 2021 a po ukončení zberu návrhov na digitálnej participačnej platforme (trvá do 14. 5. 2021 na https://zapojsa.consider.it/). V druhej časti stretnutia/porady sme sa venovali podobe najbližšieho verejného online stretnutia. Uvedomujeme si viacero rovín, po ktorých sa môžeme teraz vybrať: – vieme ešte zbierať témy; – vieme už konkrétne témy špecifikovať, aby sme ich pripravili na prioritizovanie; – vieme (a toto vieme, že potrebujeme a robiť ideme) zistiť aktuálne projekty/dokumenty, ktoré sa realizujú a sú, resp. budú, v platnosti do augusta 2022 a my môžeme našim akčným plánom dopomôcť k realizácií týchto dokumentov (napr. PHSR obsahuje viacero aktivít, ktoré sa nám prelínajú a mohli by sme pomôcť ich naplniť). Porada Jadra+ Vizualizovaný zápis porady Jadra+