Menu Zavrieť

Stretnutie JADRA+

Na stretnutí Jadra+, ktoré sa konalo 5. 5. 2021 online formou v Zoom-e, sme si predstavili témy, ktoré sme doposiaľ mohli identifikovať z našich stretnutí aj z verejných podujatí. Tieto témy prikladáme vizuálne spracované v prílohe. V zápise sú poznámky od vás k týmto témam alebo doplnenia, ktoré budeme spracovávať a dopĺňať aj po verejnom podujatí 13. 5. 2021 a po ukončení zberu návrhov na digitálnej participačnej platforme (trvá do 14. 5. 2021 na https://zapojsa.consider.it/).

V druhej časti stretnutia/porady sme sa venovali podobe najbližšieho verejného online stretnutia. Uvedomujeme si viacero rovín, po ktorých sa môžeme teraz vybrať:

- vieme ešte zbierať témy;
- vieme už konkrétne témy špecifikovať, aby sme ich pripravili na prioritizovanie;
- vieme (a toto vieme, že potrebujeme a robiť ideme) zistiť aktuálne projekty/dokumenty, ktoré sa realizujú a sú, resp. budú, v platnosti do augusta 2022 a my môžeme našim akčným plánom dopomôcť k realizácií týchto dokumentov (napr. PHSR obsahuje viacero aktivít, ktoré sa nám prelínajú a mohli by sme pomôcť ich naplniť).


Porada Jadra+

Vizualizovaný zápis porady Jadra+