Menu Zavrieť

Porada Jadra+ 19. 5. 2021

Dňa 19. 5. 2021 sa uskutočnilo online stretnutie tímu OGP Local s členmi Jadra+, aby prediskutovali aktuálny stav zberu nápadov a návrhov tém do akčného plánu a navrhli kritériá, podľa ktorých bude neskôr prebiehať výber tém, z ktorých sa stanú záväzky pre akčný plán.

K čomu sme dospeli: 
- uvedomujeme si, že jednotlivé témy sa vzájomne prelínajú;
- musíme oddeliť princípy OGP (spolupráca, komunikácia, transparentnosť a participácia) od tém, ktoré boli navrhnuté do akčného plánu - navrhnuté témy majú pomôcť/vylepšiť/naplniť princípy OGP v našej samospráve (úloha pre Jadro);
- rozprávali sme sa o kritériách, ktorými budeme oddelené témy do AP môcť vybrať:
a) máme kritéria SMART (podobne postupovalo Česko);
b) témy/záväzky v AP by mali byť v súlade s princípmi OGP;
c) keď prejdeme rozdelené témy cez SMART kritériá (spravíme prvé "sito") zistíme, ktoré témy vôbec Mesto môže prijať do AP (teda či to je v kompetencii Mesta alebo nie)
Chceli by sme mať aj špecifické kritéria pre náš AP - je preto teraz čas sa nad tým zamyslieť. Ak by vám niečo napadlo dajte nám prosím vedieť. V priebehu budúceho týždňa budeme spracovávať témy a následne sa opäť spojíme a dotiahneme kritériá, ktoré budú potom slúžiť na výber tém pre AP.