Menu Zavrieť

Akčný plán

Akčný plán je dokument, ktorý samospráva Banskej Bystrice vypracovala a predložila 31. 7. 2021 a ktorý obsahuje záväzky pre obdobie do r. 2022. Na príprave a tvorbe záväzkov akčného plánu Otvoreného vládnutia na miestnej úrovni sa od začiatku podieľali partnerské organizácie Dialogue Centre, n. o. a Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania, n. o., spolu s množstvom ďalších zástupcov z radov verejnosti, mestského úradu, Univerzity Mateja Bela, rôznych expertov a občanov Banskej Bystrice, ktorí prejavili záujem sa na tvorbe tohto dokumentu podieľať.

Vzhľadom na obmedzenia, vyplývajúce z pandemickej situácie Covid-19, sa väčšina stretnutí k prípravám a tvorbe akčného plánu odohrávala vo virtuálnom, on-line priestore, prostredníctvom videokonferenčného nástroja Zoom. Väčšina zápisov z týchto stretnutí bola zaznamenávaná na digitálnej (on-line) tabuli Miro, niektoré dokumenty boli zdieľané prostredníctvom on-line služby Google Documents.

Obdobie prvého akčného plánu otvoreného vládnutia v samospráve Banská Bystrica je 1 rok (8/2021-8/2022). Cieľom akčného plánu počas 1-ročného obdobia je zoznámiť sa s procesom otvoreného vládnutia a nastaviť systém využívania princípov otvoreného vládnutia, v rámci procesov (projektov) tvorby politík na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Dôraz bude kladený na oblasti, ktoré sú kľúčové pre obyvateľov, napr. územné plánovanie, tvorba rozvojových stratégií a koncepcií, vrátane environmentálneho rozvoja. Systémom otvoreného vládnutia máme v akčnom pláne na mysli oblasti participatívnych, komunikačných a informačných procesov.
Cieľom akčného plánu je takisto posilniť zručnosti, schopnosti a postoje zamestnancov úradu k podpore rozvoja otvorenej samosprávy a podporiť kontinuálnu a systematickú prácu na rozvíjaní stratégie otvoreného vládnutia v samospráve Banskej Bystrice.

Celé znenie Akčného plánu otvoreného vládnutia na miestnej úrovni a súvisiaci dokument Stratégia otvoreného vládnutia na miestnej úrovni (dokumenty vo formáte PDF) nájdete v priečinku Dokumenty.