Menu Zavrieť

Kategória: OGP Local

Partnerstvo pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni (OGP Local)

Prečo Partnerstvo pre otvorené vládnutie (OGP) spolupracuje s miestnymi samosprávami? Miestne samosprávy sú bližšie k ľuďom a ich práca má priamejší vplyv na každodenný život občanov ako práca vlád na národnej úrovni. S nárastom počtu obyvateľov v mestských oblastiach sa zvyšujú požiadavky na služby a potreba efektívnejších a citlivejších samospráv na miestnej úrovni. Nie sú to však len mestské samosprávy, ktoré čelia výzvam, ktorým by mohla pomôcť podpora OGP. Štáty, regióny, provincie a okresy poskytujú kľúčové služby, najmä v rámci federalizovaných systémov, kde sa veľká časť zdravotnej starostlivosti a vzdelávania spravuje na úrovni štátu a miestnych okresov. Tieto samosprávy sú často pohotovejšie ako samosprávy na celoštátnej úrovni a sú bližšie k ľuďom, ktorým majú slúžiť. Vďaka tomu je ich vplyv prostredníctvom účasti na OGP značný. Niekedy majú aj nedostatočné zdroje, a preto majú väčšiu potrebu podpory. Lepšie zviditeľnenie typov iniciatív otvorenej vlády, ktoré sa uskutočňujú na všetkých úrovniach verejnej správy, pomáha OGP lepšie slúžiť nielen miestnym, ale aj národným vládam. Mnohé inovácie a reformy otvorenej vlády sa uskutočňujú na miestnej úrovni a program OGP Local pomáha budovať partnerstvá medzi miestnymi samosprávami a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom dosiahnuť, aby ich vlády boli otvorenejšie, zodpovednejšie a lepšie reagovali na potreby občanov. Viac: https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/about-ogp-local-program/