Menu Zavrieť

Dokumenty v angličtine

Materiály o Partnerstve pre otvorené vládnutie v anglickom jazyku

OGP Local Handbook - príručka k Partnerstvu pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni (PDF)

Akčné plány z národnej úrovne niektorých členských štátov iniciatívy OGP:

Akčný plán Českej republiky na r. 2020-22 (PDF)

Akčný plán Fínska na r. 2019-23 (PDF)

Akčný plán Švédska na r. 2019-21 (PDF)

Akčný plán Lotyšska na r. 2019-21 (PDF)

Akčný plán Španielska na r. 2020-24 (PDF)

Pozn.: Tu zdieľané akčné plány slúžia len ako ukážka, aké záväzky majú vo svojich akčných plánoch jednotlivé vybrané krajiny. Krajiny boli vybrané náhodne.

Viac informácií o iniciatíve Partnerstvo pre otvorené vládnutie (OGP) nájdete na jej domovskej stránke.