Menu Zavrieť

Dokumenty OGP

Akčný plán otvoreného vládnutia na miestnej úrovni pre roky 2021-2022

Stratégia otvoreného vládnutia na miestnej úrovni v Banskej Bystrici

Zápisy z verejných stretnutí

Nižšie nájdete zápisy z verejných stretnutí k príprave akčného plánu Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni (OGP Local) v Banskej Bystrici. Zápisy majú vizualizovanú podobu a boli pripravené v prostredí online platformy MIRO.

Prvé podujatie iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni 11. 3. 2021 (PDF)

Druhé podujatie iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni 31. 3. 2021 (PDF)

Dokumenty o Partnerstve pre otvorené vládnutie - OGP

Akčný plán Slovenskej republiky pre r. 2020-2021 (PDF) Dokument z národnej úrovne Partnerstva pre otvorené vládnutie