Menu Zavrieť

E-Participácia

Jedným z dôležitých pilierov otvoreného vládnutia je zapájanie verejnosti (participácia) do príprav verejných politík samosprávy, alebo do rozhodovania o veciach, ktoré sa občanov mesta dotýkajú a súvisia s verejnými politikami.

Pandémia Covid-19 priniesla mnohé obmedzenia, medzi ktoré patrí obmedzenie priameho fyzického kontaktu ľudí v rámci spoločenského styku. Našťastie, nemožnosť fyzického stretávania sa tvárou v tvár nachádza riešenie prostredníctvom nepreberného množstva digitálnych aplikácií či platforiem, z ktorých mnohé (alebo aspoň niektoré) už aj vy sami poznáte. Či už sú to video-konferenčné aplikácie, ako Zoom, Microsoft Teams, Google Meet či CISCO Webex; platformy pre tímovú spoluprácu, ako Trello, Slack alebo Samepage; whiteboardy, ako Jamboard od Google, Microsoft Whiteboard, MIRO, či platformy pre zdieľanie súborov, ako Google Drive, Dropbox alebo OneDrive od Microsoftu.

Náš tím pre záznamy online stretnutí využíva digitálnu "tabuľu" MIRO; po zabezpečení slovenského prekladu sme sa pre zber návrhov a nápadov k akčnému plánu rozhodli využiť digitálnu platformu Consider.It.