Menu Zavrieť

O partnerstve otvoreného vládnutia

Na tomto mieste nájdete 6 článkov, ktoré pokrývajú aspekty otvoreného vládnutia, ktoré vám pomôžu porozumieť jeho myšlienke a procesu. Hoci sa zväčša týkajú otvoreného vládnutia na národnej úrovni, majú zároveň presahy aj do otvoreného vládnutia na miestnej úrovni, reprezentovaného samosprávou.

Partnerstvo pre otvorené vládnutie

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z angl. „Open Government Partnership“, alebo „OGP“) patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Spája reformátorov pôsobiacich vo vláde, organizácie občianskej spoločnosti a občanov, ktorí…...
By Admin | 19. apríla 2021 | OGP

Základné procesy

Akčné plány Akčný plán obsahuje konkrétne, realistické a ambiciózne záväzky členskej krajiny Iniciatívy pre otvorené vládnutie na dva roky, ktorými rozvíja princípy otvoreného vládnutia. Sú…...
By Admin | 19. apríla 2021 | OGP

Kľúčové princípy otvoreného vládnutia

OECD definuje otvorené vládnutie ako "kultúru vládnutia založenú na inovatívnych a udržateľných verejných politikách a postupoch inšpirovaných princípmi transparentnosti, zodpovednosti a participácie, ktoré podporujú demokraciu…...
By Admin | 19. apríla 2021 | OGP

Partnerstvo pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni (OGP Local)

Prečo Partnerstvo pre otvorené vládnutie (OGP) spolupracuje s miestnymi samosprávami? Miestne samosprávy sú bližšie k ľuďom a ich práca má priamejší vplyv na každodenný život…...
By Admin | 19. apríla 2021 | OGP, OGP Local

Oblasti verejných politík OGP

Partnerstvo pre otvorené vládnutie sa venuje podpore verejných politík v nasledujúcich témach, resp. oblastiach: Boj proti korupcii - Korupcia škodí všetkým, pretože odčerpáva peniaze z…...
By Admin | 19. apríla 2021 | OGP

Akčný plán otvoreného vládnutia

Akčný plán je základom účasti miestneho člena OGP v Partnerstve pre otvorené vládnutie. Skladá sa zo súhrnu otvorenej strategickej vízie miestnej samosprávy plus súbor záväzkov,…...
By Admin | 19. apríla 2021 | OGP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *