Menu Zavrieť

Príprava akčného plánu

Na tomto mieste nájdete aktivity súvisiace s prípravami tvorby akčného plánu Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni, ktoré organizuje Mesto Banská Bystrica v spolupráci s partnerskými organizáciami Dialogue Centre, n. o. a IŠUP, n. o.

Akčný plán je dokument, ktorý samospráva vypracuje a predloží do 31. 7. 2021 a ktorý bude obsahovať záväzky pre obdobie do r. 2022. Tvorba akčného plánu podlieha princípom otvoreného vládnutia, preto je k celému procesu prizývaná verejnosť - experti, akademická obec, zraniteľné skupiny a všetci občania Banskej Bystrice, ktorí majú záujem sa na tvorbe tohto dokumentu podieľať.

Stretnutie “Tvoríme akčný plán”

Dňa 16. 6. 2021 sa uskutočnilo štvrté verejné online stretnutie pod názvom "Tvoríme akčný plán". Cieľom stretnutia bolo vytvoriť väčší priestor na diskusie v oblasti…...
By Admin | 23. júna 2021 | Príprava AP

Správa o doterajších výsledkoch online stretnutí k príprave akčného plánu

V dňoch 22. 4., 5. 5. a 13. 5. 2021 sa uskutočnili online podujatia - stretnutia pracovného tímu Jadra+ a verejné stretnutia - organizované tímom…...
By Admin | 10. júna 2021 | Príprava AP

Porada Jadra+ 19. 5. 2021

Dňa 19. 5. 2021 sa uskutočnilo online stretnutie tímu OGP Local s členmi Jadra+, aby prediskutovali aktuálny stav zberu nápadov a návrhov tém do akčného…...
By Admin | 23. mája 2021 | Príprava AP

Harmonogram prípravnej fázy tvorby Akčného plánu OGP Local